Klimatické zmeny.

1. decembra 2023, agud, Nezaradené

Viete, že súčasný boj proti klimatickým zmenám je jeden z najväčších a najdrahších omylov dnešnej vedy? Slepá viera v neomylnosť dnešných vedcov, vedie dnešnú civilizáciu do záhuby!

Stačí, aby jeden z vplyvných vedcov označil nárast koncentrácie CO2 v atmosfére Zeme za príčinu klimatických zmien a všetci ostatní vedci, politici i ekologický aktivisti začnú proti CO2 bojovať ako by to bol najväčší nepriateľ dnešnej civilizácie, hoci nemajú žiaden dôkaz že nárast koncentrácie CO2 v atmosfére Zeme spôsobuje klimatické zmeny.

Podľa družicových meraní nedochádza k zosilneniu skleníkového efektu atmosféry Zeme ako to tvrdia dnešný vedci, ale k zoslabeniu skleníkového efektu atmosféry Zeme.

https://geosciencebigpicture.com/2021/10/18/ceres-and-the-greenhouse-effect/

Rýchlosť a ničivá sila vetra sú závislé od rozdielu teploty na zemskom povrchu i v atmosfére. Ak by naozaj dochádzalo k zosilňovaniu skleníkového efektu atmosféry Zeme, na zemskom povrchu i v atmosfére by síce bola vyššia teplota, ale by sa zmenšovali rozdiely teploty a preto by rýchlosť i ničivá sila vetra slabla. Aby sa mohli zväčšovať extrémy počasia, (rýchlosť i ničivá sila vetra) musia byť na zemskom povrchu i v atmosfére väčšie rozdiely teploty ako bývali v minulosti a to je možné iba vďaka slabšiemu skleníkovému efektu atmosféry Zeme.

Podobne ako CO2, aj ozón je skleníkový plyn.

Čo má väčší vplyv na zmenu skleníkového efektu atmosféry Zeme?

Nárast koncentrácie CO2 v atmosfére Zeme o 0,02%, alebo pokles množstva ozónu o 5%?

Hoci dnešný vedci vedia, že na zemský povrch dopadá viacej slnečného žiarenia, túto skutočnosť ignorujú!

Viacej žiarenia = viacej tepla.

Priemerná teplota môže stúpať aj pri zoslabenom skleníkovom efekte atmosféry Zeme. Ak je strata tepla spôsobená slabším skleníkovým efektom atmosféry Zeme menšia ako zisk tepla spôsobený dopadom väčšieho množstva slnečného žiarenia na zemský povrch, priemerná teplota stúpne!

Nárast priemernej teploty nie je dôkaz o zosilňovaní skleníkového efektu atmosféry Zeme!

Čím skôr vedci priznajú že sa jedná o omyl, tým menšie škody napáchajú politici i ekologický aktivisti na vlastných ekonomikách!

Má vôbec niekto záujem pochopiť skutočné príčiny klimatických zmien a zastaviť ich, alebo nikomu nezáleží na tom či budú mať kde žiť naše deti i vnúčatá?